Onlardan kimi  iman gətirdi, kimi də ondan üz çevirdi. Yandırıb-yaxan od kimi Cəhənnəm onlara bəsdir.

53-cü ayənin təfsirinə bax.