Onları Rəbbinin qarşısında dayandırılarkən bircə görəydin! Deyəcəkdir: “Məgər bu həqiqət deyilmi?” Onlar: “Əlbəttə, Rəbbimizə and olsun”– deyəcəklər. O buyuracaqdır: “Elə isə inkar etdiyinizə görə dadın əzabı!”