Onların əksəriyyətini vədə xilaf çıxan gördük. Onların çoxunu günahkar gördük.