Onların mükafatı, Rəbbindən bağışlanma və altından çaylar axan Cənnət bağlarıdır ki, orada əbədi qalacaqlar. «əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir!

130-cu ayənin təfsirinə bax.