Onu batıran isə, əlbəttə, xüsrana uğrayıb.

1-ci ayənin təfsirinə bax