Onu sonuna qədər bilmək ancaq sənin Rəbbinə məxsusdur.

34-cü ayənin təfsirinə bax.