Onun buxovladığı kimi heç kəs buxovlaya bilməz!

24-cü ayənin təfsirinə bax.