Onun möhürü müşkdür. Elə isə yarışanlar onun üçün yarışsınlar!

18-ci ayənin təfsirinə bax.