Onun nə bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi var!

1 ci ayənin təfsirinə bax.