Onun odun daşıyan övrəti də həmçinin!

1-ci ayənin təfsirinə bax.