Orada məğlub oldular və rüsvay olaraq geri döndülər.