Öz əlləri ilə törətdikləri əməllərə görə onlara müsibət üz verdikdən sonra sənin yanına gəlib: “Biz ancaq yaxşılıq etmək və barışdırmaq istədik!”– Allaha and içdikdə necə olacaq?

60-cı ayənin təfsirinə bax.