Öz Rəbbindən qorxanları  altından çaylar axan Cənnət bağları gözləyir ki, onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahdan bir ziyafətdir. Allahın dərgahında olan möminlər üçün daha xeyirlidir.

196-cı ayənin təfsirinə bax.