Özlərini insanlara göstərmək və Allah yolundan döndərmək üçün təkəbbürlənərək yurdlarından çıxan kimi olmayın! Allah onların etdiklərini əhatə etmişdir.