Pak səhifələri onlara oxuyan, Allah tərəfindən göndərilmiş peyğəmbərdir.

1-ci ayənin təfsirinə bax.