qadağan olunmasına bax-mayaraq, sələm aldıqlarına və haqsız yerə insanların mallarını yediklərinə görə. Biz onlardan olan kafirlər üçün üzücü bir əzab hazırlamışıq.