Qisasda sizin üçün həyat vardır, ey ağıl sahibləri! Bəlkə qorxasınız.

178-ci ayənin təfsirinə bax.