Qübbəsini ucaltdı, düzəldib nizama saldı.

27-ci ayənin təfsirin bax