Rəbbinin doğru yolu budur. Artıq Biz ayələri düşünən bir xalqa izah etdik.