Rəbbinin Üzünü diləyərək səhər və axşam çağı Ona dua edənləri qovma. Nə sən onların verəcəkləri hesabata azca da olsa cavabdehsən, nə də onlar sənin hesabatında azca da olsa cavabdehdirlər. Onları qovsan zalımlardan olarsan.