Səbr edən, doğru danışan, müti olan, xərcləyən və sübh çağına yaxın bağışlanma diləyən kimsələrdir.

16-cı ayənin təfsirinə bax.