Sən nə bilirsən ki, Hutamə nədir?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.