Sən nə bilirsən ki, o nədir?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.