Sən ona tərəf çevrilirsən.

1-ci ayənin təfsirinə bax.