Sən onların bir çoxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görür-sən. Nəfslərinin onlar üçün hazırladığı şey necə də pisdir. Allah onlara qəzəblənmişdir və onlar əzab içində əbədi qalacaqlar.