Səni yoxsul ikən tapıb dövlətli etmədimi?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.