Sizə açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra çıxsanız, bilin ki, Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir.

208-ci ayənin təfsirinə bax.