Sonra bunun ardınca Biz sizi bağışladıq ki, bəlkə şükür edəsiniz.

51-ci ayənin təfsirinə bax.