Sonra istədikdə onu çıxardacaqdır.

17-ci ayənin təfsirinə bax.