Sonra yolu ona asanlaşdırdı.

17-ci ayənin təfsirinə bax.