Sonradan iman gətirib hicrət edən və sizinlə birlikdə cihad edənlərə gəldikdə, onlar da sizdəndir. Allahın Kitabında qohumlar bir-birlərinə daha uyğundurlar. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi biləndir.