Sözsüz ki, onlar fəsad törədəndirlər, amma başa düşmürlər.

11-ci ayənin təfsirinə bax.