Şübhəsiz, Allah nəzdində canlıların ən pisi, düşünməyən karlar və lallardır.