Sura üfürüldüyü gün dəstə-dəstə gələcəksiniz.

17-ci ayənin təfsirinə bax.