Təkəbbür göstərən dedilər: “Həqiqətən, biz sizin inandığınızı inkar edirik”.