Tərəzisi ağır gələn kimsə,

1-ci ayənin təfsirinə bax.