Tabe olanlar deyəcəklər: “Əgər bizim üçün dönüş olsaydı, onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi biz də onlardan uzaqlaşardıq!” Beləcə, peşman olsunlar deyə Allah onlara özlərinin əməllərini göstərəcək və onlar odundan çıxa bilməyəcəklər.

165-ci ayənin təfsirinə bax.