Taxtlar üstündə tamaşa edəcəklər

18-ci ayənin təfsirinə bax.