Üzərində olanları tullayıb boşaldacağı

1-ci ayənin təfsirinə bax.