Və dərhal onlar dümdüz bir yerdə toplanacaqlar.

1-ci ayənin təfsirinə bax.