Və elə zənn edər ki, mal-dövləti onu əbədi yaşadacaqdır.

1-ci ayənin təfsirinə bax.