Və onlar kənarında oturub,

1-ci ayənin təfsirinə baxın.