Və ya torpağa sərilmiş bir miskinə;

11-ci ayənin təfsirinə bax.