Və yer necə döşədilmişdir?

17-ci ayənin təfsirinə bax.