Vəsvəsə verənin, geri çəkilənin şərindən.

1-ci ayənin təfsirinə bax.