Verdikləri əhdi pozduqlarına görə Biz onları lənətlədik və qəlblərini sərtləşdirdik. Onlar kəlmələrin yerlərini dəyişdirirlər. Onlar öyrədilmiş şeylərin bir hissəsini unutdular. İçərilərindən az bir qismi istisna olmaqla, sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əfv et və keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir.