Xeyr! Həqiqətən, Rəbbi onu görürdü

1-ci ayənin təfsirinə bax.