Yanına kor gəldi deyə;

1-ci ayənin təfsirinə bax.