Yaxud qorxmağı əmr edirsə,

6-cı ayənin təfsirinə bax.