Yer üzündə zəiflədənə qədər əsirlərə sahib olmaq heç bir peyğəmbərə yaraşmaz. Siz fani dünya malını istəyirsiniz, Allah isə axirəti istəyir. Allah qüdrətlidir, hikmət sahibidir.